Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Văn Khanh
Tiêu Đề:
Đơn xin miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính
Địa chỉ:
Hướng Hóa
Nội dung:
Đơn xin miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
UBND tỉnh có ý kiến trả lời như sau:
 
(Nội dung trả lời có trong file đính kèm)
Đính kèm trả lời: