Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Công ty TNHH MTV Hoàng Kỳ
Tiêu Đề:
Xin thuê đất thực hiện dự án
Địa chỉ:
Quảng Trị
Nội dung:
Công ty TNHH MTV Hoàng Kỳ xin thuê đất thực hiện dự án
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
UBND tỉnh có ý kiến trả lời như sau:
 
(Nội dung cụ thể có trong file đính kèm)
Đính kèm trả lời: