Ủy ban nhân dân tỉnhChi tiết câu hỏi
THÔNG TIN Ý KIẾN
Họ và tên:
Nguyễn Đăng Kê
Tiêu Đề:
Khiếu nại việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh
Địa chỉ:
Gio Linh
Nội dung:
Khiếu nại việc giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Gio Linh
Đính kèm ý kiến:
THÔNG TIN PHẢN HỒI
Đơn vị xử lý:
Ủy ban nhân dân tỉnh
Lĩnh vực hỏi đáp:
Thủ tục hành chính
Nội dung trả lời:
UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 
(Nội dung cụ thể có ở file đính kèm)
Đính kèm trả lời: