Hội thảo tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 31/12/2019, Sở Công Thương phối hợp với Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo tăng cường thực thi pháp luật trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm thực hiện. Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đã có những hình thức, hoạt động hướng đến các đối tượng cụ thể.

Công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung từng bước được thực hiện hiệu quả, góp phần cân bằng mối quan hệ giữa người tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; là căn cứ quyết định trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giảm thiểu các tranh chấp phát sinh.

Từ năm 2011 đến nay, Sở Công Thương đã tiếp nhận và giải quyết 4 hồ sơ liên quan đến khiếu nại của người tiêu dùng. Riêng năm 2019, Sở Công Thương đã tiếp nhận 2 phản ánh của người tiêu dùng, 1 trường hợp đã hòa giải thành công...

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đánh giá việc thực thi các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn Luật đã góp phần thay đổi mạnh mẽ, đồng thời kiến tạo các nền tảng cơ bản vững chắc để góp phần đạt được các kết quả tích cực đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các quy định hiện nay chỉ phù hợp với các giao dịch, kinh doanh có tính truyền thống mà chưa tính đến một số phương thức mới, hiện đại, đặc biệt là sự phát triển của thương mại điện tử.

Do vậy, các ý kiến cũng đề nghị cần có sự sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để hoàn thành bộ chính sách về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng, trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hay trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh mới.

Tin mới nhất

Bế mạc Giải bóng chuyền nam Tỉnh uỷ Quảng Trị năm 2020(06/01/2020 2:26 CH)

Hội thảo tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng(31/12/2019 11:12 SA)

54 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020(23/12/2019 12:50 CH)

Khánh thành công trình Trường Mầm non Vành Khuyên(21/12/2019 7:38 CH)

Hội nghị tổng kết khối thi đua mặt trận và các đoàn thể cấp tỉnh năm 2019(20/12/2019 8:43 CH)

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học.(20/12/2019 7:24 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
902 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-cac-sang-kien-giai-phap-dat-diem-cao-du-kien-trao-thuong-cuoc-thi-Tim-kiem-sang-kien-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Quang-Tri-nam-2019-1740/
http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/QD_3560_2019.signed.pdf