Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Chiều 31/12, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Quảng Trị do Đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đối với Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt theo định kỳ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Để đạt được những kết quả tích cực đó,  Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã đặc biệt tập trung tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình; có sự lựa chọn các nội dung đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hồ Đại Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là việc cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện các nội dung được nêu trong các văn bản chỉ đạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.; Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng; tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nên cần quán triệt rõ mục đích yêu cầu đặt ra. Đơn vị cần có định hướng cụ thể, gắn với từng giai đoạn, phù hợp thực tế để hoạt động tốt hơn. Có nghiên cứu và bổ sung giải pháp khả thi nhằm thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

 

Tin mới nhất

Bế mạc Giải bóng chuyền nam Tỉnh uỷ Quảng Trị năm 2020(06/01/2020 2:26 CH)

Quảng Trị tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2020(06/01/2020 9:54 SA)

Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia triển khai nhiệm vụ năm 2020(02/01/2020 2:24 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2020(02/01/2020 2:05 CH)

Giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị (31/12/2019 11:03 CH)

Hội nghị Chính phủ với các địa phương: tạo động lực và khí thế mới phấn đấu hoàn thành thắng lợi...(31/12/2019 2:46 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
902 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-cac-sang-kien-giai-phap-dat-diem-cao-du-kien-trao-thuong-cuoc-thi-Tim-kiem-sang-kien-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Quang-Tri-nam-2019-1740/
http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/QD_3560_2019.signed.pdf