Thành lập Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 tỉnh

Đăng ngày 28 - 12 - 2019
100%

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3613/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 tỉnh.

Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 tỉnh do ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Lê Quang Chiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban cùng 24 ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 tỉnh có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện thành công Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ (xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020...(31/12/2019 4:12 CH)

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020(30/12/2019 4:16 CH)

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Canh Tý năm 2020(29/12/2019 5:32 CH)

Thành lập Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 tỉnh(28/12/2019 4:04 CH)

Thành lập Ban chỉ đạo dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện...(28/12/2019 3:53 CH)

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(26/12/2019 10:48 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
902 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-cac-sang-kien-giai-phap-dat-diem-cao-du-kien-trao-thuong-cuoc-thi-Tim-kiem-sang-kien-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Quang-Tri-nam-2019-1740/
http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/QD_3560_2019.signed.pdf