Kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 26 - 12 - 2019
100%

Ngày 25/12/2019, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 5959/KH-BCĐ triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tập trung vào các loại hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội (ma túy, vũ khí, pháo nổ…); hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết; kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh ngoại tệ ở khu vực biên giới, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, lực lượng chức năng và địa phương theo chức năng theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn và lĩnh vực quản lý có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, lực lượng chức năng làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm; chủ động xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện tăng cường kiểm tra kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý 2020…(xem chi tiết tại file đính kèm).

Hồng Hà

 

 

Tệp đính kèm : Tải xuống

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020...(31/12/2019 4:12 CH)

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2020(30/12/2019 4:16 CH)

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Canh Tý năm 2020(29/12/2019 5:32 CH)

Thành lập Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2020 tỉnh(28/12/2019 4:04 CH)

Thành lập Ban chỉ đạo dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện...(28/12/2019 3:53 CH)

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị(26/12/2019 10:48 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
902 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-cac-sang-kien-giai-phap-dat-diem-cao-du-kien-trao-thuong-cuoc-thi-Tim-kiem-sang-kien-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Quang-Tri-nam-2019-1740/
http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/QD_3560_2019.signed.pdf