Mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động cao nhất gần 66 triệu đồng

Đăng ngày 18 - 12 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 18/12/2019, theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về tình hình chi trả lương đối với người lao động trong năm 2019, và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết quả khảo sát cho thấyn từ 109 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn, tiền lương cao nhất chi trả cho người lao động trong năm 2019 là 125 triệu đồng/tháng (tại một chi nhánh của công ty cổ phần tư nhân); mức tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp được khảo sát là 6,6 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 100 nghìn đồng so với năm 2018).

Trong 43 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2020, mức thưởng cao nhất là 21,76 triệu đồng/người (tại một công ty cổ phần vốn ngoài nhà nước). Trong 47 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2020, cao nhất là 65,79 triệu đồng/người (tại một chi nhánh của công ty tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh). Mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân trong 47 doanh nghiệp báo cáo có thưởng là 6,3 triệu đồng/người (cao hơn 400 ngàn đồng so với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019).

Thông qua việc khảo sát tiền lương, tiền thưởng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, phòng ngừa tranh chấp lao động, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2020.

Tin mới nhất

Khối thi đua các Ban, Chi cục thuộc Sở triển khai nhiệm vụ năm 2020(26/12/2019 10:05 CH)

Mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động cao nhất gần 66 triệu đồng(18/12/2019 8:06 CH)

Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành...(12/12/2019 3:30 CH)

Hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho người dân khó khăn huyện Hướng Hóa(09/12/2019 8:18 SA)

Lễ trao Giải báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp(30/11/2019 9:33 SA)

Công ty Xăng dầu Quảng Trị ước nộp ngân sách năm 2019 hơn 300 tỷ đồng(26/11/2019 7:05 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
902 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-cac-sang-kien-giai-phap-dat-diem-cao-du-kien-trao-thuong-cuoc-thi-Tim-kiem-sang-kien-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Quang-Tri-nam-2019-1740/
http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/QD_3560_2019.signed.pdf