Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà

Đăng ngày 12 - 12 - 2019
100%

(Web Quảng Trị) Ngày 12/12/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”.

Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” được thực hiện theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND tỉnh và thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang Tiểu vùng Mê Kông tại tỉnh Quảng Trị do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn là liên danh tư vấn Nippon Koei Co., Ltd (Nhật Bản) và Nippon Koei Vietnam International Co., Ltd., J.V (Việt Nam) và được triển khai từ tháng 6/2017.

Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đông Hà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” được nghiên cứu thực hiện theo tính chất xây dựng thành phố có vị thế cấp vùng Bắc Trung Bộ, một trong các đô thị động lực trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp của đồ án trên phạm vi toàn bộ ranh giới hành chính thành phố hiện tại với diện tích khoảng 73 km2. Thời gian lập quy hoạch gồm 3 giai đoạn, gian đoạn ngắn hạn đến năm 2025, giai đoạn dài hạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu quy hoạch nhằm tối đa hóa các tiềm năng lợi thế sẵn có và giảm thiểu các tác động tiêu cực đưa thành phố Đông Hà hướng đến phát triển bền vững thân thiện với môi trường cảnh quan thiên nhiên. Bên cạnh đó, hoạch định các chiến lược và không gian đô thị để xây dựng Đông Hà trở thành một trung tâm phát triển kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, thành phố loại II trực thuộc tỉnh vào giai đoạn 2018 - 2020; tạo lập hình ảnh đô thị hấp dẫn, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân đô thị, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế; bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa của địa phương; bảo vệ và phát triển hệ sinh thái và hỗ trợ phát triển nền kinh tế xanh; làm cơ sở pháp lí cho việc quản lí sử dụng đất đai, lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình phát triển và các dự án đầu tư… 

Đây là đồ án có quy mô lớn nhất của tỉnh trong thời gian qua và đã trải qua 6 lần hội thảo, lấy ý kiến, phản biện từ các cơ quan nhà nước, các chuyên gia. Sau hội thảo lần này, Đồ án sẽ tiếp tục các phiên hội thảo, tổ chức tham vấn cộng đồng để hoàn chỉnh trình các cơ quan chức năng từ địa phương, Trung ương trước khi được UBND tỉnh quyết định thông qua vào năm 2020.

Tin mới nhất

Khối thi đua các Ban, Chi cục thuộc Sở triển khai nhiệm vụ năm 2020(26/12/2019 10:05 CH)

Mức thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động cao nhất gần 66 triệu đồng(18/12/2019 8:06 CH)

Hội thảo tư vấn, phản biện và giám định xã hội Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành...(12/12/2019 3:30 CH)

Hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho người dân khó khăn huyện Hướng Hóa(09/12/2019 8:18 SA)

Lễ trao Giải báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp(30/11/2019 9:33 SA)

Công ty Xăng dầu Quảng Trị ước nộp ngân sách năm 2019 hơn 300 tỷ đồng(26/11/2019 7:05 CH)

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Quảng Trị
902 người đã bình chọn
°
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-Dau-gia-dat/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-5/DANH-MUC-CAC-DIEM-CUNG-CAP-DICH-VU-HANH-CHINH-CONGpnm3u5.aspx
http://www.quangtri.gov.vn/portal/Pages/2017-12-4/Danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-viec-tiep-nhfkoir5.aspx
http://quangtri-ict.gov.vn/kehoachubnd.pdf
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-tin-khac/Ket-qua-thong-ke-dien-tich-dat-dai-nam-2017-cua-tinh-Quang-Tri-1719/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Ke-hoach-thanh-tra-kiem-tra-cua-cac-So-ban-nganh/
http://nguoidancanbiet.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Thong-bao-thong-tin-tuyen-dung/Thong-bao-cac-sang-kien-giai-phap-dat-diem-cao-du-kien-trao-thuong-cuoc-thi-Tim-kiem-sang-kien-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-tinh-Quang-Tri-nam-2019-1740/
http://vanbanxml.quangtri.gov.vn/VBDI/QD_3560_2019.signed.pdf